SKF

 SNR

 FAG

 INA

 KOYO

 RHP

 GMN

 TORRINGTON

 NSK

 NTN

 ELGES

 

 

 

 

 

 2LS

 EE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2RS

 EE

 2RS

 2RS

 2RS

 2RS

 2RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2RS1

 EE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2RS1N

 N EE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2RS2

 EE3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2RSR

 EE

 2RSR

 

 

 2RSR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EE

 

 

 

 

 

 2T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Q...

 

 

 

 2TB2T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Q...

 

 

 

 2TF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Q...

 

 

 

 2TF2T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2Z

 ZZ

 2Z

 2Z

 

 2Z

 2Z

 2Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 2ZN

 NZZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2ZR

 ZZ

 2ZR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2ZRN

 NZZ

 2ZRN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 J.6

 

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 D32

 

 

 

 

 

 

 

 3E

 

 

 

 

 

 

 

 D32

 

 

 

 

 

 

 

 3K

 

 

 

 

 

 

 

 Q15

 

 

 

 3T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Q..

 

 

 

 3ТВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Q..

 

 

 

 3FT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DF

 

 

45C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 46C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D112

 

 

 

 

 

 

 

 4E

 

 

 

 

 

 

 

 D59

 

 

 

 

 

 

 

 4М

 

 

 

 

 

 

 

 Q..

 

 

 

 4Т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D59

 

 

 

 

 

 

 

 5С

 

 

 

 

 

 

 

  D59

 

 

 

 

 

 

 

 5K

 

 

 

 

 

 

 

 J.5

 

 

 

 

 

 

 5P

 

 

 

 

 

 

 

 

 D6

 

 

 

 

 

 

 

 5S

 

 

 

 

 

 

 

 D112

 

 

 

 

 

 

 

 6AV55

 

 

 

 

 

 

 

 D32

 

 

 

 

 

 

 

 6K

 

 

 

 

 

 

 

 J.4

 

 

 

 

 

 

 7P

 

 

 

 

 

 

 

 

 D112

 

 

 

 

 

 

 

 8KV55

 

 

 

 

 

 

 

 D32

 

 

 

 

 

 

 

 9B

 

 

 

 

 

 

 

 D59

 

 

 A3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 J.5

 

 

 

 

A5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D112

 

 

A6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 J.4

 

 

 

 

A7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D109

 

 

 AC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACD/P4A

 HJ.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ADR ZZ

 ZZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D35

 

 

 AE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D32

 

 

 

 

 

 

 AF2

 

 

 

 

 

 

 

 

 D32

 

 

 

 

 

 

 AG2

 

 

 

 

 

 

 

 

 D112

 

 

 

 

 

 

 AK2

 

 

 

 

 

 

 

 

 D109

 

 

 AS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B33

 

 ASR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   D109              AVS              
   B        B                    

 

SKF

 

SNR

 

FAG

 

INA

 

KOYO

 

RHP

 

GMN

 

TORRINGTON 

 

NSK      

 

NTN

 

ELGES

 

 

 

 

 

 

 J20

 

 

 

 

 

 B1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 J.6

 

 

 

 

 

 

 

 B3

 

 

 

 

 

 

 

 J30

 

 

 

 

 

 B3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D32 

 

 

 

 

 

 

 B32

 

 

 

 

 

 

 

 

 J40

 

 

 

 

 

 B4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D32

 

 

 B5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 J.5

 

 

 

 

 

 B5

 

 B5

 

 

 

 

 

 

 

 J50

 

 

 

 

 

 B5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 J.4

 

 

 

 

 

 

 

 B7

 

 

 

 

 

 

 

 M

 

 

 

 

 

 BR

 

 

 

 

 

 

 

 

 C2

 J20

 C2

 C2

 C2

 C2

 C2

 C2

 C2

 C2

 C2

 

 

 

 

 

 С3

 J30

 C3

 C3

 C3

 

 C3

 C3

 C3

 C3

 C3

 

 

 

 

 

 С4

  J40

 С4

 С4

 С4

 

 С4

 С4

 С4

 С4

 С4

 

 

 

 

 

 С5

 J50

 С5

 С5

 С5

 

 С5

 С5

 С5

 С5

 С5

 

 

 

 

 

 С6

 М..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D.J7.

 

 

 

 

 

 

 С7

 

 

 

 

 

 

 

 

 D.J8.

 

 

 

 

 

 

 С8

 

 

 

 

 

 

 

 

 D.J9.

 

 

 

 

 

 

 С9

 

 

 

 

 

 

 

 СА

 ЕМ

 

 

 

 

 

 

 СА

 

 

 

 

 

 

 

 СА

 DU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAC

 EM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CC

 DU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CD/P4A

 CJ.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M..

 

 

 

 

 

 

  CE

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z

 D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B33

 

 

 

 

 

 

 

D1 

 

 

 

 

 

 

 

 DT

 

 

 

 

 

 

 

 D2

 

 

 

 

 

 

 

 Q15

 

 

 

 

 

 

 

 D3

 

 

 

 

 

 

 

 Q19

 

 

 

 

 

 

 

 D4

 

 

 

 

 

 

 

 D32

 

 

 

 

 

 

D8S 

 

 

 

 

 

 

 

 DB

 DB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Q..

 

 

DBB 

 

 

 

DBB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Q..

 

 

 

 

 

 

 

DBF 

 

 

 

 

 

 

 

 Q..

 

 

DBT 

 

 

 

 DBT

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZZ

 DD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EE

 

 

 

 

 

 

 DD

 

 

 

 

 

 

 

 

 EE

 

 

 

 

 

 

 DDU

 

 

 

 

 

 

 

 DF

 DF

 

 

DF 

 DF

 

 

DF 

 DF

 

 

 

 

 

 

 

 Q..

 

 

DFD 

 

 

 

 DFD

 

 

 

 

 

 

 

 

 Q..

 

 

 DFF

 

 

 

 DFF

 

 

 

 

 

 

 

 

 Q..

 

 

DFT

 

 

 

 DFT

 

 

 

 

 

 

 

 DG

 DU J..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DGA

 DU J7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DGB

 DU J8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DGC

DU J9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DR

 D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DT

 DT

 DT

 

 DT

 DT

 

 

 DT

 DT

 

 

 

 

 

 

 

 Q..

 

 

 

 

 

 

 

 DTBT

 

 

 

 

 

 

 

SKF

 

SNR

 

FAG

 

INA

 

KOYO

 

RHP

 

GMN

 

TORRINGTON

 

NSK

 

NTN

 

 ELGES

 

 

 

 

 

 

 Q15

 

 

 DTD

 

 

 

 DTD

 

 

 

 

 

 

 

 

 Q..

 

 

 DTT

 

 

 

DTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 Q15

 

 

 

 

 

 

 

 DTT

 

 

 

 

 

 

 

 Q..

 

 

 

 

 

 

 

 DTTB

 

 

 

 

 

 

 

 Q..

 

 

 

 

 

 

 

 DTTT

 

 

 

 

 

 

 

 DU

 

 

 

 

 

 

 DU

 

 

 

 

 

 

 

 

 E

 

 

 

 

 

 

 DU

 

 

 

 

 

 

 

 

 DU

 

 

 

 DU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B33

 

 

 

 

 

 

 E4

 

 

 

 

 

 

 

 EC

 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 J.5

 

 

 

 EP5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 J.4

 

 

 

 EP7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Т

 F (cуф)

 F

 F

 

 F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F80

 F74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F80

 F80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D59

 

 FA227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M

 

 

 FG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FP

 DM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M

 

 

 FY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.. 

 G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DF

 

 

 

 

 G1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DB

 

 

 

 

 G2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DU

 

 

 

 

 

 

 

 GD2

 

 

 

 

 

 

 

 DB

 

 

 

 

 

 

 

 GDB

 

 

 

 

 

 

 

DF 

 

 

 

 

 

 

 

 GDF

 

 

 

 

 

 

 

 M..

 

 GP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M

 H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F60

 H36C.J22G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F60

 H36D.J22G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA 

 HA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MB

 HB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HT2

 D109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HT22

 D32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HT41

 D59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HT51

 D59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HT58

 D112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HT7

 D59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HT72

 D112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 J

 M..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JA/C3HVA405

 F80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JA/VA405

F80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JA/W20VA405

 F80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JA/W33VA405

 F80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F80

 JPAT41A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 K

 K

 K

 

 K

 K

 

 

 K

 K

 

 

 

 

 

 

 K30

 K30

 K30

 

K30 

 

 

 

 K30

 K30

 

 

 

 

 

 

 

 M

 

 

 

 

 

 

 

 L1

 

 

 

 

 

 

 

 D59

 L12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D90

 L135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D59

 L71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D32

 L74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D

 L78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D88

 L79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D93

 L186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D93

 L223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LHT23

 D59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LHT42

 D32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LHT51

 D32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LHT55

 D32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LHT62

 D59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LHT64

 D6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EE

 

 

 

 

 

 

 

 LL

 

 

 

 

 

 

 

 EE

 

 

 

 

 

 

 

 LLU

 

 

 

 

 

 

 LS

 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LT10

 D32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LT20

 D32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E

 

 

 

 

 

 

 

 LU

 

 

 

 

 

 

 M

 M

 M

 

 

 

 

 

 M

 

 M

 

 

 

 

 

 

 M

 M1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MA

 M1A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MA

 MA

 MA

 MA

 

 

 MA

 

 

 

 MA

 

 

 

 

 

 MB

 MB

 MB

 MB

 

 

 MB

 

 

 

 MB

 

 

 

 

 

 

 G15

 

 

 MG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MT33

 D59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MT37

 D59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MT47

 D109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MT57

 D10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MT59

 D112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N

 N

 

 

 N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M..

 

 

 N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N

 

 

 

 

 

 

 N

 

 

 

 

 

 

 

 

 M..

 

 

 

 

 

 

 N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SKF        

 SNR       

 FAG      

INA   

KOYO          

       RHP

      GMN

 TORRINGTON 

   NSK

    NTN  

  ELGES

   

 

 

 

 

 N

 

 

 

 

 N

 

 N

 

 N

 

 

 

 

 

 

 

 N2

N2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D59

 

 

 

 

 

 

 NB2

 

 

 

 

 

 

 

 

 NEB

 

 

 

 

 

 

 NDU

 

 

 

 

 

 

 

 NR

 NR

 NR

 NR

 NR

 NR

 NR

 NR

 NR

 NR

 

 

 

 

 

 

 

 D59

 

 

 

 

 

 

 NS7

 

 

 

 

 

 

 

 

 E

 

 P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P4

 

 P4

 

 P4

 

 P4

 

 P4

 P4

 

 

 

 

 

 

 P43

 J34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P5

 

 P5

 P5

 P5

 

 P5

 

 P5

 P5

 P5

 

 

 

 

 

 P52

 J25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P6

 J.6

 P6

 P6

 P6

 

 P6

 

 P6

 P6

 P6

 

 

 

 

 

 P62

 J26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P63

 J36

 

 

 

 

 

 

 

 

 P63

 

 

 

 

 

 

 J.6

 

 

 

 

 

 

 PA3

 

 

 

 

 

 

 

 

 J.5

 

 

 

 

 

 

 PA5

 

 

 

 

 

 

 

 

 J.4

 

 

 

 

 

 

 PA7

 

 

 

 

 

 

 

 

 J.4

 

 

 

 

 

 

 PN7A

 

 

 

 

 

 

 

 

 EE

 

 PP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Q05

 M..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Q06

 M..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Q5

 M..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Q55

 M..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Q6

 M..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Q66

 M..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Q..

 

 

 

 QB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QBC

Q..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QBT

 Q..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QE5

 M..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QE6

 M..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Q..

 

 

 

 QF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QFC

 Q..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QFT

 Q..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QR

 Q..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QT

 Q..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Q54

 

 

 

 QU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J20

 

 

 

 

 

 R1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 J30

 

 

 

 

 

 R3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MA

 

 

 RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F80

 

 

 ROVS W33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F80

 

 

 ROVS W502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RS

 E

 RS

 RS

 RS

 RS

RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RS1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RS1NB

 N EB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RS1NBR

 NR EB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RS1NR

 NR E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RS2

 E3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N E

 RSN

 

 

 RSN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NE B

RSNB

 

 

 RSNB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NR E

 RSNR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E

 RSR

 

 

 RSR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B33

 S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S1

 Y61

 S1

 S1

 S1

 

 S1

 

 

 

 S1

 

 

 

 

 

 

 Y61

 

 

 

 

 

 

 S11

 

 

 

 

 

 

 

S2

 Y62

 S2

 S2

 S2

 

 S2

 S2

 

 

 S2

 

 

 

 

 

 S3

 Y63

 S3

 S3

 S3

 

 S3

 S3

 

 

 S3

 

 

 

 

 

 S4

 Y64

 S4

 

 

 

 

 S4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D59

 

 

 SR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D59

 

 

 SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B34

 SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E

 

 

 

 

 

 T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G..

 

 

 

 

 

 

 T12

 

 

 

 

 

 

 

 

 Y62

 

 

 

 

 

 

 

 T2

 

 

 

 

 

 

 

 F80

 T41A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G..

 

 

 

 

 T9H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TFT

 Q..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TG

 Q..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TN

 G..

 TN

 TN

 

 TN

 TN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TN9

 G..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G..

 TNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TR

 Q..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STANDART

 

 

 

 

 

 

 

 TS1

 

 

 

 

 

 

 

 Y61

 

 

 

 

 

 

 

 TS2

 

 

 

 

 

 

 

 Y61

 

 

 

 

 

 

 

 TS3

 

 

 

 

 

 

 

 Y62

 

 

 

 

 

 

 

 TS4

 

 

 

 

 

 

 TT

 Q15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G..

 TV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G..

 TVH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G..

 

 

 

 

 

 

 TY

 

 

 

 

 

 

 

 

 S

 U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UPG

 DU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VA201

 F60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VA208

 F60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VA405

 F80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VA407

 F80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F80

 

 

 

 

 

 

 VS

 

 

 

 

 

 

 

 

 F80

 

 

 

 

 

 

 

 VS1

 

 

 

 

 

 

 VT105

 D32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VT120

 D112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VT131

 D63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VT162

 D59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VT164

 D32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W20

B34 

 

 

 W20

 

 

 W20

 

 

 

 

 

 

 

 

 W33

 B33

 

 

 W30

 W30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F80

 

 

 

 

 

 W740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F80

 

 

 

 

 

 W800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Y61

 

 

 

 

 

 

 X28

 

 

 

 

 

 

 

 

 Y62

 

 

 

 

 

 

 X29

 

 

 

 

 

 

 

 Z

 Z

 Z

 Z

 Z

 Z

 Z

 Z

 Z

 Z

 

 

 

 

 

 

 

 F60

 Z52.790144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F60

 Z52.790191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZN

 N Z

 ZN

 

 

 ZN

 ZN

 

 ZN

 

 

 

 

 

 

 

 ZNBR

NR ZB 

 

 

 

 

 ZN BR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NR Z

 ZNR

 

 

 

 ZNR

 

 ZNR

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z

 ZR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N Z

 ZRN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZZ

 

 

 ZZ

 

 

 

 ZZ

 ZZ

 

 

 

 

 

 

 Префікси і суфікси виробника SNR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підшипникові вузли типу Y

Префікси і суфікси виробника SNR

 • CC - закрита торцева кришка із  нержавіючої сталі
 • СО - відкрита торцева кришка із  нержавіючої сталі  з ущільненням із двома кромками
 • G2 -система повторного змащування SNR
 • H -закріплююча втулка для корпусних підшипників з конічним отвором
 • L3 - ущільнення з потрійною кромкою
 • М - метричні розміри отвору
 • N - канавка в корпусі підшипникового вузла для кріплення торцевих кришок 
 • PN - обробка поверхні: покриття нікелем
 • PZ - обробка поверхні: покриття цинком
 • S - матеріал із нержавіючої сталі (префікс)
 • Т04 -корпусний підшипник для робочих температур від -40С
 • Т20 - корпусний підшипник для робочих температур  до 200С